1 Wang, Chris , K= 0, Elo= 828, ID=17169
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Zhou, Adele 231 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 6 Dai, Jerry 699 129 0.67 0.0 1.0 4.5
3 W 10 Zhao, Oliver 461 367 0.90 0.0 1.0 4.0
4 B 19 Yuan, Paul 0 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 17 Yao, Jessica 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 12 Chen, David 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 232 232 5.25 3.0 10.0

2 Lyons, Miller , K= 0, Elo= 770, ID=16872
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Chen, David 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 7 Shao, Zanlin 538 232 0.79 0.0 1.0 2.0
3 B 14 Jiang, Michael 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 20 Zhang, Aidan 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 4 Tang, Tracy 745 25 0.53 0.0 3.0 5.0
6 W 5 Pan, Alexander Hanru 737 33 0.55 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 337 337 4.63 3.0 13.0

3 Hu, Anthony , K= 0, Elo= 752, ID=16589
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Feng, Sophia 0 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 8 Zhang, Kyan Jiarun 487 265 0.82 1.0 1.5 3.0
3 W 21 Zhou, Rex 0 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 B 6 Dai, Jerry 699 53 0.57 0.0 2.5 4.5
5 W 9 Ye, Emily 462 290 0.84 0.5 3.0 3.0
6 B 10 Zhao, Oliver 461 291 0.85 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 352 352 4.92 3.0 13.0

4 Tang, Tracy , K= 0, Elo= 745, ID=17091
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Jiang, Michael 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 20 Zhang, Aidan 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 B 18 Yin, Ethan 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 8 Zhang, Kyan Jiarun 487 258 0.82 1.0 3.0 3.0
5 W 2 Lyons, Miller 770 25 0.47 1.0 4.0 3.0
6 B 6 Dai, Jerry 699 46 0.56 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg= 599 326 4.61 5.0 16.0

5 Pan, Alexander Hanru, K= 0, Elo= 737, ID=16708
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Sai, Somaraju 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 21 Zhou, Rex 0 400 0.92 0.5 1.5 3.5
3 W 19 Yuan, Paul 0 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 B 13 Feng, Sophia 0 400 0.92 1.0 3.5 3.5
5 W 6 Dai, Jerry 699 38 0.55 0.5 4.0 4.5
6 B 2 Lyons, Miller 770 33 0.45 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 518 245 4.68 5.0 17.5

6 Dai, Jerry , K= 0, Elo= 699, ID=17040
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Yang, Ella 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Wang, Chris 828 129 0.33 1.0 2.0 3.0
3 B 20 Zhang, Aidan 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 3 Hu, Anthony 752 53 0.43 1.0 4.0 3.0
5 B 5 Pan, Alexander Hanru 737 38 0.45 0.5 4.5 5.0
6 W 4 Tang, Tracy 745 46 0.44 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg= 703 510 3.49 4.5 19.0

7 Shao, Zanlin , K= 0, Elo= 538, ID=16490
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Yao, Jessica 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 2 Lyons, Miller 770 232 0.21 1.0 2.0 3.0
3 W 13 Feng, Sophia 0 400 0.92 0.0 2.0 3.5
4 B 10 Zhao, Oliver 461 77 0.61 0.0 2.0 4.0
5 W 18 Yin, Ethan 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 19 Yuan, Paul 0 400 0.92 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 80 205 4.50 2.0 11.0

8 Zhang, Kyan Jiarun , K= 0, Elo= 487, ID=17018
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Yin, Ethan 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 3 Hu, Anthony 752 265 0.18 0.0 1.0 3.0
3 B 17 Yao, Jessica 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 4 Tang, Tracy 745 258 0.18 0.0 2.0 5.0
5 W 12 Chen, David 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 21 Zhou, Rex 0 400 0.92 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg= 250 250 4.04 3.0 12.0

9 Ye, Emily , K= 0, Elo= 462, ID=17045
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Yuan, Paul 0 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 13 Feng, Sophia 0 400 0.92 0.0 0.5 3.5
3 W 11 Zhou, Adele 231 231 0.79 1.0 1.5 2.0
4 B 21 Zhou, Rex 0 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 3 Hu, Anthony 752 290 0.16 0.5 3.0 3.0
6 W 17 Yao, Jessica 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 164 164 4.63 3.0 11.0

10 Zhao, Oliver , K= 0, Elo= 461, ID=16767
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Zhang, Aidan 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 16 Yang, Ella 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 1 Wang, Chris 828 367 0.10 1.0 2.0 3.0
4 W 7 Shao, Zanlin 538 77 0.39 1.0 3.0 2.0
5 B 13 Feng, Sophia 0 400 0.92 0.0 3.0 3.5
6 W 3 Hu, Anthony 752 291 0.15 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 478 353 3.40 4.0 13.0

11 Zhou, Adele , K= 0, Elo= 231, ID=17082
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Wang, Chris 828 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 18 Yin, Ethan 0 231 0.79 0.0 0.0 4.0
3 B 9 Ye, Emily 462 231 0.21 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 16 Yang, Ella 0 231 0.79 1.0 2.0 1.0
6 W 20 Zhang, Aidan 0 231 0.79 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 18 258 2.66 2.0 5.0

12 Chen, David , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Lyons, Miller 770 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 19 Yuan, Paul 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 15 Sai, Somaraju 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 16 Yang, Ella 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 8 Zhang, Kyan Jiarun 487 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 W 1 Wang, Chris 828 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 223 348 1.74 2.0 7.0

13 Feng, Sophia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Hu, Anthony 752 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 W 9 Ye, Emily 462 400 0.08 1.0 1.5 3.0
3 B 7 Shao, Zanlin 538 400 0.08 1.0 2.5 2.0
4 W 5 Pan, Alexander Hanru 737 400 0.08 0.0 2.5 5.0
5 W 10 Zhao, Oliver 461 400 0.08 1.0 3.5 4.0
6 B 18 Yin, Ethan 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 549 492 0.90 3.5 14.0

14 Jiang, Michael , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Tang, Tracy 745 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 15 Sai, Somaraju 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 2 Lyons, Miller 770 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 17 Yao, Jessica 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 21 Zhou, Rex 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 63 303 1.66 2.0 6.0

15 Sai, Somaraju , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Pan, Alexander Hanru 737 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 14 Jiang, Michael 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 12 Chen, David 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 18 Yin, Ethan 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 16 Yang, Ella 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 147 2.08 2.0 3.0

16 Yang, Ella , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Dai, Jerry 699 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 10 Zhao, Oliver 461 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 12 Chen, David 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 11 Zhou, Adele 231 231 0.21 0.0 1.0 2.0
6 W 15 Sai, Somaraju 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 278 1.37 1.0 4.0

17 Yao, Jessica , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Shao, Zanlin 538 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 8 Zhang, Kyan Jiarun 487 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 14 Jiang, Michael 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 1 Wang, Chris 828 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 B 9 Ye, Emily 462 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 535 463 0.82 4.0 11.0

18 Yin, Ethan , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Zhang, Kyan Jiarun 487 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 11 Zhou, Adele 231 231 0.21 1.0 1.0 2.0
3 W 4 Tang, Tracy 745 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 15 Sai, Somaraju 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 7 Shao, Zanlin 538 400 0.08 1.0 3.0 2.0
6 W 13 Feng, Sophia 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 459 334 1.45 4.0 11.0

19 Yuan, Paul , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Ye, Emily 462 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 W 12 Chen, David 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 5 Pan, Alexander Hanru 737 400 0.08 0.0 1.5 5.0
4 W 1 Wang, Chris 828 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 B 20 Zhang, Aidan 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 W 7 Shao, Zanlin 538 400 0.08 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 485 428 1.32 3.5 11.0

20 Zhang, Aidan , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Zhao, Oliver 461 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 4 Tang, Tracy 745 400 0.08 1.0 2.0 5.0
3 W 6 Dai, Jerry 699 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 B 2 Lyons, Miller 770 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 19 Yuan, Paul 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 11 Zhou, Adele 231 231 0.21 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 484 484 1.03 3.0 12.0

21 Zhou, Rex , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Junior Rapid 20th Oct U1000, Auckland, 20/10/2019, 20/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 Pan, Alexander Hanru 737 400 0.08 0.5 1.5 5.0
3 B 3 Hu, Anthony 752 400 0.08 0.0 1.5 3.0
4 W 9 Ye, Emily 462 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 B 14 Jiang, Michael 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 8 Zhang, Kyan Jiarun 487 400 0.08 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg= 488 488 0.82 3.5 11.5